Как да си направим Pumpkinbot

В Америка Halloween се състоя на 31.08.2017 година , но МОК-а, който е създал Chris Maddlson си заслужава вниманието. Така нареченият Pumpkinbot може да бъде безобиден и да стои кротко и мирно под формата на много добре изглеждаща тиква. Само за секунди тази тиква може да се превърне в смъртоносен малък робот.

Maddlson е създал уникален модел, който може да се трансформира от тиква в робот и обратно без да е нужно премахването на нито една част.

Build Your Own Pumpkinbot