Видео от изложението ни на 25 април.

Събитието се проведе в рамките на конкурса Вивапиано в концертен комплекс “България”
За нас беше удоволствие да се видим и да си поговорим с толкова много от редовните ни посетители.
Забавлявахме се много, надяваме се и вие!